Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Zaślubiny z morzem 2012

W dniu 10 lutego delegacja z Gminy Książki wraz z grupą dzieci i młodzieży oraz harcerzami z 73 Drużyny Harcerskiej „Skarbiec” z Książek z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 92 rocznicę zaślubin Polski z morzem.

Uroczystości rozpoczęły się na rynku miejskim w Pucku. W asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej nastąpił przemarsz do Fary gdzie Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź odprawił uroczystą mszę świętą. Główne uroczystości obchodów odbyły się po zakończeniu mszy w puckim porcie. Po odegraniu Hymnu Kaszubskiego nastąpiła ceremonia wręczenia Pierścieni Hallera i krzyży „Pro Mari Nostro” nadanych przez Ligę Morską i Rzeczną. Z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej na wody Zatoki Puckiej został złożony wieniec. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy pomniku gen. J. Hallera., któremu w 1919 roku powierzono dowództwo nad Frontem Morskim. Pamiątkowy wieniec złożyła także delegacja z Książek.

W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili okręt „Błyskawica”, który od 1976 roku pełni rolę okrętu-muzeum.

Uroczystości związane z rokiem 1920 poprzedziły obchody związane z powrotem naszych ziem do macierzy, które obchodzono w Gminie Książki 20 stycznia. Tego dnia też oprócz uroczystej akademii z udziałem dzieci i młodzieży harcerze złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na grobach bohaterów tego wydarzenia gen. Stanisława Pruszyńskiego i gen. Franciszka Zielińskiego na cmentarzach w Grudziądzu.

Autor: Marianna Ciupak Dyrektor GOK Książki.