Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

X Zjazd Oddziału Gminnego Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Książkach

W dniu 18.06.2011 r. w GOK Książki odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego sprawozdawczo – wyborczy Związku OSP RP w Książkach. W zjeździe uczestniczyli delegaci jednostek OSP Blizienko, Książki, Osieczek i Szczuplinki wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: 
Krzysztof Mackiewicz – Starosta Wąbrzeski, 
Sławomir Herbowski – Komendant Powiatowy PSP 
Edward Kruk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
Jerzy Polcyn – Wójt Gminy 
Anna Turbak – Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Janowska – Przewodnicząca Rady Gminy Kadencji 2006/2010 
Ks. Henryk Trąpczyński – Kapelan Gminny Straży 
Ks. Grzegorz Nadolny – Proboszcz Parafii Osieczek 
Marianna Ciupak – Dyrektor GOK

Zjazd dokonał podsumowania 5 – letniej kadencji za lata 2006/2010. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu złożył Prezes dh Mirosław Ozga, który podsumował 5 – letnią działalność, przedstawiając realizację zadań nakreślonych uchwałą programową IX Zjazdu. Podziękował też wszystkim druhnom i druhom oraz sympatykom straży za dobrze wypełniony obowiązek wobec organizacji.

Wystąpienie prezesa uzupełnione zostało poprzez informację komendanta gminnego druha Zygmunta Pastucha, który w swoim wystąpieniu przedstawił między innymi sprawy związane z udziałem jednostek w akcjach ratowniczo – gaśniczych i miejscowych zagrożeniach. Z przedstawionych informacji wynikało, że jednostki w minionej kadencji wyjeżdżały do akcji o 114 razy więcej niż w latach 2000 – 2005. Podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za zakup trzech samochodów (OSP Blizienko – samochód marki Volkswagen oraz OSP Książki – samochódy marek Mercedes – Benz oraz Volkswagen). Szczególnie zakup nowego średniego samochodu Mercedes – Benz dla OSP Książki został uznany za duży sukces. W wystąpieniu poruszona została również tematyka związaną z działalnością oświatową, kulturalna i sportową w której uczestniczyli strażacy jak również młodzież zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych i nie tylko.

Autor: Leszek Talarek.