Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Wystawa w Rywałdzie

W dniach od 7 do 11 września w Sanktuarium Maryjnym W Rywałdzie czynna była wystawa pt. „WIĘZIENNE LATA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1953-1956”. Autorką wystawy była Renata Gieszczyńska z pionu Edukacyjno – Naukowego Delegatury IPN w Olsztynie. Wystawa była okazją do poznania zdjęć i fragmentów zapisków więziennych dokumentujących okres uwięzienia kard. Wyszyńskiego. Materiały pochodziły ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, IPN oraz księży Marianów.

Dnia 10 września odbyła się prelekcja poświęcona kard. Wyszyńskiemu, którą wygłosiła dr hab. Katarzyna Maniewska z Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor: Marianna Ciupak – dyrektor GOK Książki