Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Konkursy Nasze publikacje

Uroczystości religijno – patriotyczne pod pomnikiem w Brudzawkach – Książkach oraz podsumowanie konkursu historycznego 2013

Dnia 26 kwietnia 2013 roku przy pomniku ofiar dwóch totalitaryzmów w miejscowości Książki – Brudzawki odbyła się pod patronatem Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz płk dypl. Jana Rynkiewicza – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, uroczystość religijno – patriotyczna upamiętniająca 74 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 73 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ oraz 3 ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.

W uroczystości uczestniczyli v-ce Marszałek Senatu Jan Wyrowiński, senator Michał Wojtczak, profesorowie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z rektorem Januszem Ostoją – Zagórskim, władze województwa i powiatu, kadra oficerska, żołnierze, duchowieństwo, reprezentanci rodzin katyńskich, szkoły oraz mieszkańcy Gminy. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował ppłk Mirosław Demediuk, IPN – dr hab. Mirosław Golon. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. kanonik płk Zenon Surma. Asystę honorową uroczystości zapewniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Chełmna oraz orkiestra wojskowa z Torunia.

Po uroczystej liturgii pod pomnikiem pomordowanych zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono także znicze pod dębami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.

Na zakończenie uroczystości v-ce Wojewoda Kujawsko – Pomorski Zbigniew Ostrowski wręczył Wójtowi Gminy Książki Jerzemu Polcynowi Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Z rąk rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Janusza Ostoi – Zagórskiego wójt otrzymał medal pamiątkowy UKW Casimirus Magnus. 

Uroczystościom towarzyszyły wystawy: 
– „POSZLI NASI W BÓJ BEZ BRONI…” – przygotowana przez MiPBP w Wąbrzeźnie. 
– „JANKO SOKÓŁ” – wystawa dot. Jana Matlińskiego, dowódcy bitwy pod Węgrowem. Materiały udostępnione przez Stanisławę Polcyn – prawnuczkę J. Matlińskiego. 
– II WOJNA ŚWIATOWA – 1939 – 1945 
– KATYŃ – 1940 
– SMOLEŃSK – 2010

Materiały udostępnione zostały przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie, Jerzego Polcyna – Wójta Gminy Książki, Gminną Bibliotekę Publiczną w Książkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.

W ramach otwarcia wystawy wyświetlony został także film „Pamięć” – opowieść o powstaniu styczniowym zrealizowana przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie. Produkcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

W dniu uroczystości dokonano podsumowania konkursu historycznego „UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW OBECNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W POWSTANIU STYCZNIOWYM 1863 – 1864” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. Organizatorami konkursu byli Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wójt Gminy Książki. Współorganizatorzy to Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Gminny Ośrodek Kultury, Nowa Energia w Gdyni oraz Green Bear. Patronat medialny objęło Polskie Radio PIK oraz TVP Bydgoszcz. 

Prace oceniała Komisja w składzie: 
– prof. dr hab. Adam Sudoł, Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodniczący komisji 
– dr Anna Popielarczyk – Pałega, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, członek komisji 
– prof. dr hab. Marek Zieliński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek komisji 
– dr Tomasz Ceran – Instytut Pamięci Narodowej, członek komisji

Do konkursu zostało zgłoszonych 25 prac w trzech kategoriach: 1 praca – szkoły podstawowe, 5 prac – gimnazja, 19 prac – szkoły ponadgimnazjalne. 

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali: 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
I miejsce – Karolina Polcyn, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach 

GIMNAZJA 
I miejsce – Katarzyna Sopolińska, Gimnazjum przy I Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 
II miejsce – Karol Przybylski, Gimnazjum im. Anny Wazówny, Golub Dobrzyń 
III miejsce – Weronika Kwiecińska, Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkowskiego w Inowrocławiu 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
I miejsce – Jakub Dominik Pokwicki, Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Golub Dobrzyń 
II miejsce – Aleksandra Zakrzewska, Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno 
III miejsce – Pesta Synita, Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno

W podsumowaniu konkursu uczestniczył rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Janusz Ostoja – Zagórski, Wójt Gminy Książki Jerzy Polcyn, v-ce marszałek Jan Wirowiński oraz prof. dr hab. Adam Sudoł, dr Anna Popielarczyk – Pałega, prof. dr hab. Mirosław Golon reprezentujący IPN oraz Grzegorz Hinz – Dyrektor NBP oddział w Bydgoszczy.

Laureaci i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe książki w których zamieszczone zostały nagrodzone prace. Wszyscy uczestnicy otrzymali także specjalne dyplomy za udział w konkursie.

Sponsorami konkursu byli – Nowa Energia w Gdyni, Green Bear Corporation Poland z Warszawy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Narodowy Bank Polski .

Autor: Marianna Ciupak – Dyrektor GOK Książki