Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Uroczystość religijno – patriotyczna w Łopatkach 2011

Dnia 17 września 2011r przy pomniku ofiar w Łopatkach odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna pod patronatem Jana Stanisława Ciechanowskiego Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dr hab. Mirosława Golon-Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.

Obchody zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Książki Jerzego Polcyna oraz księdza Edwarda Rogoze – proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Łopatkach. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Kanonik płk Zenon Surma Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W uroczystości uczestniczył senator Michał Wojtczak, poseł Marzenna Drab, Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku oraz prof. Adam Sudoł z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz województwa i powiatu, kadrę oficerską, żołnierzy, reprezentantów rodzin katyńskich oraz mieszkańców Gminy.

Po uroczystej mszy św. złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Książkowianka”. Asystę honorową zapewnił 3 Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Torunia.

Uroczystościom towarzyszyła również wystawa pt. „1939-1945” przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Materiały na wystawę zostały udostępnione przez Muzeum w Brodnicy, 4 Brodnicki Pułk Chemiczny, 3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy, Fundację gen. Elżbiety Zawackiej oraz Wójta Gminy Książki Jerzego Polcyna.

Wszystkim uczestnikom uroczystości oraz tym, którzy przyczynili się do przygotowania i zapewnienia godnej oprawy Wójt Gminy Książki składa w imieniu organizatorów serdeczne podziękowanie.

Autor: Marianna Ciupak Dyrektor GOK Książki.