Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Turniej wiedzy Pożarniczej zakończony

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Książkach zorganizował w GOK Książki finał gminny XXXIVedycji Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Jury w składzie: druhowie Leszek Talarek , Mirosław Ozga ,Zygmunt Pastucha oraz Jan Jaranowski Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy przeegzaminowała uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

Młodzież rywalizowała w dwóch grupach wiekowych ( I – szkoła podstawowa – 10 osób , II – gimnazjum – 10 osób ) Po testach pisemnych składających się z 40 pytań do ścisłego finału zakwalifikowano po pięcioro uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy odpowiadali na pytania ustne zadawane przez jury. W wyniku rozgrywki ustnej kolejność końcowa miejsc była następująca: 

Grupa I (szkoła podstawowa) 
1. Pawlak Klaudia – Książki 15 pkt. 
2. Daśko Paulina – Blizno 11 pkt. 
3. Gajewska Joanna – Książki 11 pkt. 
4. Nowacki Karol – Blizno 10 pkt. 
5. Żyła Kinga – Książki 6 pkt. 

Grupa II (gimnazjum) 
1.Czajkowska Martyna – Książki 14 pkt. 
2.Kalinowska Dominika – Książki 13 pkt. 
3.Dymowski Wojciech – Książki 11 pkt. 
4.Kalinowska Ewelina – Książki 10 pkt. 
5.Nowacki Łukasz – Blizno 10 pkt.

Uczestnicy turnieju wykazali się duża wiedzą na temat zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Najlepsi w poszczególnych grupach Klaudia Pawlak, Paulina Daśko, Martyna Czajkowska oraz Dominika Kalinowska będą reprezentować gminę w finale powiatowym, który odbędzie się w Nowej Wsi Królewskiej w dniu 08 kwietnia br.

Wszyscy finaliści OTWP otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, turystycznego akcesorii komputerowych i artykułów szkolnych ufundowanych przez Radnych Gminy Książki.

Autor: Leszek Talarek.