Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Sołectwa Sołectwo Książki

Sprzedaż nakrętek

Informuję, że na krętki które zostały zebrane przez mieszkańców naszej gminy zostały sprzedane a uzyskana kwota (160 zł) została przekazana Państwu Rękas na pomoc w zakupie protezy. Pieniądze pozyskane z kolejnego wywozu nakrętek również zostaną przekazane na ten cel.

Eugeniusz Dylewski, sołtys