Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

„PRZYGODA Z GLINĄ” – czyli jak w GOK-u spędzaliśmy tydzień wakacji

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach pozyskał kolejne środki w kwocie 4800,00 zł. biorąc udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski, w ramach ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY składając ofertę pn. „Wakacyjna przygoda z gliną”.

Wsparcie finansowe otrzymał GOK również z Urzędu Gminy i GOPS.

W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały warsztaty ceramiczne przez Pracownię Rękodzieła Artystycznego „GARNIEC” z Koronowa. Warsztaty poprowadził Tomasz Porazinski.

W warsztatach udział wzięła 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży, przede wszystkim aktywnie działających przy GOK, w tym dzieci niepełnosprawne. W znalezieniu uczestników pomagał GOPS w Książkach.

Uczestnicy mieli okazję tworzyć ceramikę różnymi technikami, narzędziami z zastosowaniem wielu sposobów zdobienia.

Oprócz warsztatów ceramicznych przygotowano dla dzieci szereg różnych zabaw. Na zakończenie przygotowano wystawę prac, konkurs ze zdobytej wiedzy oraz wspólną zabawę w gronie gości zaproszonych rodziców i koleżanek.

Autor: Marianna Ciupak Dyrektor GOK Książki.