Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2023 Galerie zdjęć Projekty

Projekt Kulturalnie, zdrowo i sportowo – zajęcia kulinarne (17.04.23)

W naszym Gminnym Ośrodku Kultury realizowany jest projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”, którego celem jest uruchomienie i rozwój działalności czterech Centrów Aktywności Lokalnej na obszarze objętym LSR oraz animacja społeczności lokalnej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną. W ramach projektu 17 kwietnia odbyły się zajęcia kulinarne.