Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2023 Projekty

Projekt „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Książki do wzięcia udziału w projekcie pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. Jak informuje realizator projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska pomoc w wysokości 424 753,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umożliwi w najbliższych 6 miesiącach realizację szeregu ciekawych inicjatyw społecznych na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Z czego w praktyce będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec dzięki otrzymanemu wsparciu?

  1. Zajęcia w Centrach Aktywności Lokalnej, które poprowadzą animatorzy, instruktorzy kulinarni, rękodzielnicy i dietetycy
  2. 10 emisji filmów w każdej z gmin w ramach kina plenerowego
  3. Wypożyczalnia ebooków i audiobooków
  4. Wyjazdy do teatru lub opery

Termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie został przedłużony do 7 kwietnia 2023 r.

Projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.