Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2021 Galerie zdjęć

Projekt Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro – otwarte warsztaty kulinarne i podsumowanie projektu (25.11.21)

Zakończył się również realizowany w GOK projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzisiaj (25 listopada) odbyły się otwarte warsztaty kulinarne prowadzone przez Panią Elżbietę Tomaszewską dla uczestników projektu, zaproszonych gości, wolontariuszy oraz wszystkich osób, które miały chęć aby wziąć w nich udział. Po przygotowaniu potraw i oficjalnym powitaniu przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Jerzego Cyrana oraz Wójta Gminy Książki, Krzysztofa Zielińskiego, dyrektor GOK podziękował prowadzącym warsztaty – Agnieszce Krause, Joannie Chorwackiej, Elżbiecie Tomaszewskiej, Paulinie Nadolnej oraz Ani Skwark a także wolontariuszom – Mariuszowi Keslerowi i Halinie Dziwago. Również uczestnicy projektu w podziękowaniu za możliwość udziału w projekcie złożyli na ręce prowadzących oraz pracowników GOK i Wójta Gminy Książki bukiety róż.

Po przemowach przyszedł czas na degustację potraw. Dania przygotowane pod czujnym okiem Pani Eli były przepyszne. W trakcie degustacji na ekranie scenicznym GOK prezentowane były wszystkie zdjęcia wykonane podczas zajęć realizowanych w ramach projektu. Była to świetna okazja do wspominania przez uczestników mile i owocnie spędzonych chwil. W czasie degustacji Dyrektor GOK wręczył nagrody zwycięzcom zawodów sportowych, które również odbyły się w ramach projektu. Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział w zabawach przygotowanych przez DJ’a i Wodzireja Andrzeja Nowaka z firmy AndNow Projekt. Wśród przygotowanych zadań znalazł się m.in. quiz dotyczący projektu, gminy a także Gminnego Ośrodka Kultury.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Fot. AndNow Projekt i Jerzy Cyran