Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2021 Galerie zdjęć

Postępy prac remontowych (25.02.21)

Nasz Gminny Ośrodek Kultury zmienia się nie do poznania. Prace trwają równolegle na wszystkich piętrach, łącznie z piwnicą. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy pokazywać pierwsze efekty zmian.

Operacja pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe”

Operacja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko – Pomorskiego.

Projekt

Stan obecny