Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Podsumowanie projektu „Edukacyjne Wakacje – Od Juniora do Seniora”

W dniu 06.08.2011r. W Gminnym Ośrodku Kultury zakończona została realizacja projektu „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA współfinansowanego z EFS w ramach POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W GOK przygotowana została wystawa prac wykonanych podczas warsztatów. Grupą docelową warsztatów było 75 osób od juniora do seniora, działających przy GOK w Książkach. W ramach tego projektu zostały przeprowadzone warsztaty: bibułkarskie, decoupage oraz malowania na szkle. Warsztaty bibułkarskie oraz decoupage poprowadziła Pani Małgorzata Górecka a malowania na szkle Pani Cecylia Szymańska.

Wszyscy uczestnicy projektu osiągnęli zamierzone rezultaty: nabyli umiejętności wykonywania kwiatów z bibuły, zdobienia przedmiotów metodą deocupage, malowania na szkle.

U uczestników projektu podniesiona została motywacja do dzielenia się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami oraz wzrosła aktywność w zakresie pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali „Pamiątki uczestnictwa w projekcie”.

Autor: Marianna Ciupak – Dyrektor GOK w Książkach