Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2021 Galerie zdjęć

Początek remontu GOK (16.02.21)

Dzisiaj rozpoczęły się prace remontowe Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. W ich ramach wyremontowane zostaną: sala widowiskowa, toalety, pracownie, korytarze oraz pomieszczenia piwniczne. Termin zakończenia prac to maj 2021. Prace prowadzi firma budowlana Kujawia Sp. z o.o.

Operacja pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe”

Operacja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko – Pomorskiego.