Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2021

Otwarte Warsztaty Kulinarne i podsumowania projektów

Zapraszamy do udziału w otwartych warsztatach kulinarnych połączonych z podsumowaniami projektów realizowanych w GOK Książki od września. Szczegóły na plakatach.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.