Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Sołectwa Sołectwo Książki

Inwestycje Sołectwa Książki

W ostatnich latach z funduszy Sołectwa Książki zrealizowano:

 • sfinansowano dwa chodniki przy cmentarzu oraz przy ulicy bankowej
 • zakupiono osprzęt do siatkówki plażowej, który został przekazany Szkole Podstawowej w Książkach
 • zakupiono bramki do piłki nożnej, które będą zainstalowane na boisku przy ul. Północnej
 • zakupiono 10 ławostołów dla mieszkańców sołectwa, które są ustawione w parku przy GOK
 • w parku przy GOK wyłożono kostkę polbrukową w celu umożliwienia realizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
 • zakupiono 7 lamp solarnych, które zostały umiejscowione przy przystankach autobusowych z których zabierane są dzieci do szkół, przy placu zabaw na ulicy północnej, na parkingu przy kościele, przy nowym cmentarzu oraz w parku przy GOK
 • zakupiono 9 ławek parkowych, które są rozmieszczone na terenie sołectwa
 • zakupiono 3 tablice informacyjne, które zostały postawione na ulicach Okrężna, Ks. Kujawskiego oraz Sportowej
 • zakupiono przystanek autobusowy, który został zamontowany na ulicy Wąbrzeskiej
 • zakupiono oraz zamontowano pojemnik na nakrętki
 • dofinansowania wydarzeń oraz przedsięwzięć klubów i instytucji:
  • GOK – współfinansowanie zakupu sceny
  • Klub Sportowy „Zryw”
  • Straż Pożarna
  • Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne
  • utrzymanie placów zabaw
  • dofinansowanie corocznych dożynek oraz festynów i imprez integracyjnych
 • około 40% funduszu sołeckiego co roku jest przeznaczone na utrzymanie dróg sołeckich tj. na materiały do romentu dróg oraz akcję „zima”
 • dofinansowano i uczestniczono w stworzeniu Izby Regionalnej „małego muzeum”
 • zakupiono dwa namioty – duży oraz mały, które są wykorzystywane w trakcie organizacji wydarzeń plenerowych
 • konserwacja zakupionych ławostołów
 • zakup wiązanek okolicznościowych m.in. na msze pod pomnikami pomordowanych w Brudzawkach i Łopatkach
 • doposażenie kuchni, która jest wykorzystywana przez mieszkańców w trakcie kursów i konkursów kulinarnych a także innych wydarzeń z których korzystają mieszkańcy sołectwa