Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

Finał gminny XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 5 kwietnia 2013 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Książkach, zorganizował w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku finał gminny XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Jury w składzie: druhowie Leszek Talarek, Krzysztof Zieliński, Zygmunt Pastucha oraz Gabriela Mucha przeegzaminowała uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych (I – szkoła podstawowa – 10 osób, II – gimnazjum – 10 osób oraz grupa III – ponadgimnazjalna – 1 osoba). Po testach pisemnych składających się z 40 pytań, osoby zakwalifikowane do ścisłego finału odpowiadały na pytania ustne zadawane przez jury. W wyniku rozgrywki ustnej kolejność końcowa miejsc była następująca: 

Grupa I (szkoła podstawowa) 
1. Maciej Komorowski – Książki, 6 pkt. 
2. Michał Giermak – Blizienko, 3 pkt. 
3. Mateusz Błażejewski – Książki, 3 pkt. 

Grupa II (gimnazjum) 
1. Dominika Kalinowska – Książki, 14 pkt. 
2. Ewelina Kalinowska – Książki, 12 pkt. 
3. Monika Komorowska – Książki, 11 pkt. 
4. Paulina Daśko – Blizno, 6 pkt. 
5. Karol Nowacki – Blizno, 3 pkt. 

Grupa III (ponadgimnazjalne) 
1. Piotr Fic – Osieczek 14 pkt.

Najlepsi w poszczególnych grupach Maciej Komorowski, Michał Giermak, Dominika Kalinowska, Ewelina Kalinowska oraz Piotr Fic będą reprezentować gminę w finale powiatowym, który w tym roku odbędzie się 12 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.

Zwycięzcy otrzymali puchary, natomiast wszyscy finaliści OTWP – dyplomy, słodycze oraz gadżety ufundowane przez Radę Gminy Książki. Dla najlepszych nagrody rzeczowe zostaną uroczyście wręczone podczas uroczystości rocznicowych 65- lecia OSP Osieczek w dniu 22 czerwca br.

Autor: Leszek Talarek.