Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Nasze publikacje

25-lecie istnienia zespołu Książkowianka

5 grudnia 2009r. zespół „Książkowianka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach obchodził jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Zespół” Ksiązkowianka „ powstał. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Książkach w marcu 1984r. Założycielką tego zespołu była przewodnicząca KGW -Pani Helena Kulasa . Po raz pierwszy na scenie wystąpił w maju 1984 r podczas jubileuszu 35 KGW. Opiekę nad zespołem sprawował Gminny Ośrodek Kultury . Początkowo zespół składał się z ok.40 osób lecz z dnia na dzień skład zespołu wykruszał się. Od początku istnienia zespołu pozostały tylko 2 osoby – Pani Bogumiła Ozga oraz Barbara Cisek . Były chwile, że myśleliśmy, że to już koniec działalności „Książkowianki” ale udało się zespół reaktywować i dzisiaj cieszymy się z jego sukcesów .Obecnie liczy 12 osób Repertuar zespołu jest różnorodny . Śpiewa utwory religijne, patriotyczne oraz rozrywkowe. Występował na wielu scenach w naszym województwie. W roku 2007r. gościł na Litwie i nawiązał współpracę z zespołem Canta Convensis z Kowna . Obecny skład zespołu : Bogumiła Ozga, Barbara Cisek, Helena Salamon, Krystyna Kesler, Barbara Wiśniewska, Krystyna Szamszur , Krystyna Heberlej, Janina Janowska, Janina Inglot, Aleksandra Domżalska , Teresa Świętoń, Jadwiga Kanclerz. W uroczystości jubileuszowej uczestniczył Wójt Gminy Książki Jerzy Polcyn z małżonką , Pani Gabriela Janowska – Przewodnicząca Rady Gminy w Książkach oraz Pani Elżbieta Kępińska – Skarbnik Gminy. Swą obecnością spotkanie zaszczycił również ksiądz proboszcz Henryk Trąpczyński. Oprócz kwiatów i życzeń Panie otrzymały ufundowane przez władze gminną nowe stroje oraz koce. Podczas uroczystości nie zapomniano o tych, którzy odeszli – Henryku Betlejewskim, Władysławie Szalinie, Wandzie Dejewskiej , Helenie Heberlej, Helenie Nawrotkiewicz oraz założycielce zespołu Helenie Kulasa . Uczczono ich pamięć minutą ciszy. Po uroczystości zespół udał się na cmentarz aby zapalić znicze na ich grobach . Program artystyczny przygotowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, wykonawcy zaprezentowali utwory z repertuaru tegoż zespołu.

Autor: Marianna Ciupak Dyrektor GOK Książki