Galeria filmów

Uroczystości religijno – patriotyczne pod pomnikiem Książki – Brudzawki 2013

Film wyprodukował BrodFilm Studio Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Zbigniew Dzięgielewski.