Galeria filmów

GOK Książki 2009

Film poświęcony Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach, zrealizowany w 2009 roku przez BrodFilm Studio Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Zbigniew Dzięgielewski.