Galeria filmów

Edukacyjne Wakacje – Od Juniora do Seniora

Film podsumowujący projekt Edukacyjne Wakacje – Od Juniora do Seniora realizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego.